ensemble coaching

Samenwerking
en
artistieke visie

Een muzikaal ensemble is misschien wel het meest hechte team dat er bestaat. Het is je taak om – vaak met minieme voorbereidingstijd – een gezamenlijke, overtuigende vertolking te geven van een stuk muziek.

Bij het coachen van ensembles richt ik me met name op de samenwerking en alles wat daar bij komt kijken: hoe wordt er geluisterd en gecommuniceerd, welke rollenpatronen worden er aangenomen, hoe wordt er omgegaan met spanning of meningsverschil, hoe kom je gezamenlijk tot een hechte en overtuigende uitvoering.

Daarnaast begeleid ik het proces van artistieke ontwikkeling, met name bij jonge professionele musici. Zeker in deze post-corona tijd is het voor velen uitdagend een visie te ontwikkelen en daarbij contact te behouden met enerzijds de kostbare en kwetsbare artistieke ambities en anderzijds de realiteit. Als geen ander weet ik hoe de individuele ambitie én de groepsontwikkeling een essentieel onderdeel zijn van de vorming van een ensemble dat zich op een natuurlijke, overtuigende en echte manier kan onderscheiden.

Momenteel ben ik parttime werkzaam als studieleider Musician 3.0 aan het Conservatorium van Utrecht

Daarnaast ben ik als tutor verbonden aan de residency van de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. Onderstaand filmpje geeft een mooi beeld van mijn missie en werkveld.

Ivar gaf enige tijd geleden een interessante presentatie tijdens een master circle aan studenten van het Koninklijk Conservatorium. Hij sprak niet alleen over zijn rijke ervaring als uitvoerend musicus (wat de studenten uiteraard zeer aansprak), maar deelde ook gedachtes over onderwerpen zoals artistieke ontwikkeling en artistieke identiteit. Vragen zoals ‘How do you as an artist relate to the world?’ en ‘What do you stand for?’ kwamen daarbij aan de orde.

Het is van groot belang dat we deze vragen aan onze studenten stellen en hen niet alleen lessen aanbieden over ondernemerschap en zakelijke kanten van de beroepspraktijk. Artistieke ontwikkeling, onderzoek en professionele integratie moeten veel meer met elkaar in verband worden gebracht. Ivar toonde een heel mooi piramidaal model, dat de studenten een goed houvast geeft om hierover na te denken. Dank je wel, Ivar!

Martin Prchal

ADjunct-directeur koninklijk conservatorium den haag

Ivar was een fantastische tutor bij de SQBA Residence vorige week! Hij is sensitief, respectvol, inspirerend, open-minded en helder. Ik kijk zeer uit naar het vervolg van de samenwerking bij de toekomstige SQBA Residence weken.

Yasmin Hilberdink-Göker

oprichter en directeur string quartet biennale amsterdam